STONE
کاپوچینو کارامل

سایزهای موجود

ابعاد سطح ضخامت بادی

40*40 cm

مات

16 mm

نرمال بادی*

زیرپله :17*120 cm

مات

11 mm

نرمال بادی*

60*60 cm

پولیش
مات

13 mm
11 mm

نرمال بادی*

80*80 cm

پولیش
مات

13 mm
11 mm

نرمال بادی*

40*120 cm

پولیش

13 mm

80*120 cm

پولیش
مات

13 mm
11 mm

نرمال بادی*

پله: 35*120 cm

مات

20 mm

نرمال بادی*

سطوح موجود

محصولات دیگر این گروه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تماس با ما

کاربردها

ویژگی ها